KLEINSCHALIGE OPVANG IN HUISELIJKE SFEER
VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 4 JAAR.

visie Boefjes en (B)engeltjes

Gastouderopvang Boefjes en (B)engeltjes biedt professionele opvang in een huiselijke sfeer voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Ik vang met liefde de kinderen op en creëer een plek waar het kind volledig zichzelf kan zijn en zich op zijn eigen wijze evenwichtig kan ontwikkelen. Door met de kinderen activiteiten te doen, hebben ze plezier en leren ze ook sociaal met andere kinderen om te gaan. Op deze manier stimuleer ik de ontwikkeling van de kinderen. Ik bied dit allemaal met kwaliteit aan, door te voldoen aan de eisen die de GGD stelt, op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Boefjes en (B)engeltjes vindt het belangrijk dat de kinderen een regelmatig dagritme hebben, dit geeft structuur en rust. Dit betekent dat we op vaste tijden aan tafel gaan om te eten en drinken. De kinderen krijgen op deze manier weer even rust en daarnaast hebben we een moment om gezellig samen te praten en te luisteren naar elkaar. Voor baby’s geldt dit niet, zij hebben een eigen dagritme. Naast deze rust geeft Boefjes en Bengeltjes de kinderen ook;

  • Een plek waar veel gezongen wordt, spelletjes worden gedaan en,- verhalen worden verteld.
  • een plek waar fijn met speelgoed gespeeld wordt die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.
  • een plek waar nauwelijks tv wordt gekeken.
  • een plek waar samen brood wordt gesmeerd, waar koekjes worden gebakken en fruit wordt klaargemaakt.
  • een plek waar als het even kan buiten kan worden gespeeld of gewandeld, de frisse lucht in, de wereld ontdekken met al je zintuigen, de grove en fijne motoriek volledig de kans geven om zich te ontwikkelen, door te kruipen, lopen, rennen, klauteren, klimmen of met zand en water te spelen.
  • een plek waar de zorg voor de natuur en de dieren belangrijk is, waar samen voor de hond wordt gezorgd en de dieren in de omgeving.
  • een plek waar de fantasie de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, door bijvoorbeeld zelf een hut te maken met doeken die we over stoelen en tafels leggen.

Bij kinderdagverblijven waar de groepen uit grote aantallen kinderen bestaat heeft een leidster niet altijd genoeg tijd om elk kind voldoende aandacht te geven. Bij gastouderopvang Boefjes en (B)engeltjes krijgt elk kind wel die aandacht die ze verdienen en nodig hebben. Hierdoor voelt de opvang als een vertrouwd tweede huis, waar uw kind zich op zijn of haar gemak kan voelen. Een plek waarin je kind zijn eigen grenzen kan opzoeken, ik zorg voor de veiligheid maar geef daarbinnen jouw kind de kans zijn eigen grenzen te ontdekken en te overwinnen.

De benadering van Boefjes en (B)engeltjes:

Kinderen tot 7 jaar leven volledig in de nabootsing, ze leren alles door na te bootsen. Ik vind het daarom heel belangrijk dat alles wat ik doe, dat ik dat bewust doe. Ik zal met respect met de kinderen, dieren en materialen omgaan waardoor de kinderen dit ook nabootsen. De dieren zachtjes aaien, het speelgoed zo opruimen dat er niet mee gegooid wordt maar zachtjes in de manden wordt gelegd en de kinderen zal ik altijd rustig aanspreken. Door zelf een goed voorbeeld te geven waar rust en warmte wordt uitgestraald kunnen kinderen dit overnemen. Kinderen komen uiteraard ook in contact met dingen die niet mogen of niet veilig zijn, hierin zal ik het kind corrigeren en vooral iets geven wat wel mag. Wat ik daarnaast heel belangrijk vind is juist actief luisteren naar het kind en te complimenteren met de dingen die hij/zij wel goed doet, dit stimuleert het kind.

“De eerste 7 jaren leven kinderen in een paradijs,
het leven is goed en mooi, dit wordt hier nagestreefd.”

gastouderopvang winterswijk boefjes en bengeltjes
gastouderopvang winterswijk boefjes en bengeltjes
gastouderopvang winterswijk boefjes en bengeltjes

Direct contact?